Levegő minőség mérés

A Módszertani levél annak érdekében került kiadásra, hogy „a Legionella által okozott fertőzési
kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról” szóló
49/2015. (XI. 6.) EMMI rendeletben (továbbiakban rendelet) rögzített fő szabályoknak, előírásoknak
megfelelő intézkedések gyakorlati megvalósításához segítséget nyújtson.
A rendelet 9.§ (2) és (3) pontja rögzíti, hogy a fokozott Legionella fertőzési kockázatot jelentő
létesítményekben ezen útmutató alapján kell végezni a kockázatbecslést és a kockázatcsökkentést. A
Módszertani levélben ismertetésre kerülnek mindazon területek, amelyeken megfelelő
intézkedésekkel csökkenthető a legionellák előfordulásának, szaporodásának, elterjedésének,
valamint az általa okozott megbetegedéseknek a kockázata.

A rendeletben előírtak 2017. februárban életbe léptek.

A mérések elvégzéséhez szükséges megrendelői közreműködés:

– A feladat elvégzéséhez szükséges információk rendelkezésre bocsátása, konzultáció
a feladattal érintett kérdésekben.
– A mérendő jellemző állapot beállítása és biztosítása a mérések időtartamára.
Meghatározó közreműködés a vizsgált területek kiválasztásában.
– A vizsgált helyiségek alaprajzának átadása.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

NAT által kalibrált mérések
1.  Légsebesség, térfogatáram és hőmérsékletmérés (légcsatornában)
2. Légsebesség, térfogatáram és hőmérsékletmérés
Egyszerre több szellőző térfogatáram értékének kijelzése, azok könnyebb
összehangolása érdekében
Anemosztátok egyszerű paraméterezése (méret és geometria)
3. Beltéri helyiségek és légcsatornák páratartalom és hőmérséklet mérése
Harmatpont és nedves hőmérséklet automatikus számítása
4. Penészesedésre hajlamos területek feltárása
5. Felületi hőmérséklet érintésmentes mérése
8 lézerpontos, jól látható mérési pont jelölés
Emissziós érték egyszerű kiválasztása listából
Képdokumentáció, a mérési értékek és mérés helyének rögzítésére
6. Ventilátorok és szűrők nyomásesésének vizsgálata
7. Levegő minőség mérés/megfigyelés 2,5 vagy 10 mikrométer átmérő alatti részecskék
koncentrációja nagy pontossággal
8. Környezeti szénmonoxid mérés
9. Munkahelyi fényviszonyok mérése
1…7 mérések összessége= légminőség mérés,
A mérési jegyzőkönyv e-mail, PDF vagy Excel fájlformátumban

Állapot szerinti besorolás (mérés):
Épített állapotú
Nyugalmi állapotú
Működő állapotú

Szálló por mennyiségét befolyásoló tényezők:
Légcsere szám
Áramlási sebesség
Páratartalom

Kültéri (környezeti) levegőminőség (immisszió) vizsgálat
– Illékony légszennyező komponensek (pl. BTEX, VOC) meghatározása
– Szálló por vizsgálatok: koncentráció, összetétel, szemcseméret eloszlás, PM10, PM2,5;
pásztázó elektronmikroszkópos (morfológia) és mikroszondás (elem eloszlás) vizsgálatok
– Monitoring rendszer tervezése és üzemeltetése
– Diffúziós mintavétel
– Meteorológiai paraméterek folyamatos mérése és regisztrálása

Emisszió mérés
– Pontforrás kibocsátás mérés
– Telepített emisszió mérő rendszerek kalibrálása MSZ EN 14181 szerint
– Felületi emisszió (pl. hulladék depóniák és más diffúz források) mérés
– Folyamatos füstgázelemzés egyidőben akár 4 ponton: CO, NOx, SO2, O2, CO2
– Folyamatos összes szénhidrogén (FID, PID) és N2O gázelemzés
– Automatikus vagy kézi izokinetikus mintavétel gravimetriás porméréshez és egyéb
(toxikus fémek, sósav, fluoridok, ammónia, dioxinok, PAH- és PCB-vegyületek)
vizsgálatokhoz
– Szemcseméret meghatározás, PM10, PM2,5 koncentráció mérés, pásztázó
elektronmikroszkópos és mikroszondás (elem eloszlás) vizsgálatok
– Szerves légszennyező komponensek (pl. oldószerek, VOC vegyületek) emisszió mérése
– Bármilyen egyéb légszennyező anyag mintavétele és elemzése
– Levegő oldali veszteségek meghatározása anyagmérlegekhez
– Csővégi technológiák (pl. porleválasztó, katalitikus vagy termikus égető, adszorber,
nedves mosó,biofilter) hatékonyságának vizsgálata
– Füstgáz/véggáz mérőkészüléke időszakos telepítése és üzemeltetése bérleti vagy
szakértői szerződés keretében
– Tanácsadás telepített mérőkészülékek kiválasztásához
– Tanácsadás kibocsátás csökkentő módszerek kiválasztásában

Munkahelyi légtér mérés
– Akkreditált munkahelyi légtér mérés a legtöbb előforduló káros anyagra
– Inhalatív expozíció becslése személyi mintavétel alapján
– Kvarc mérése
– Tisztaterek minősítése ISO 14644 szerint
– Sűrített levegő vizsgálata EN 12021 szerint
– Klímaparaméterek (közte WBGT-index) meghatározása
– Általános teremszellőzés, helyi elszívások hatékonyságának vizsgálata
– Légszennyezés méréstechnikák kiválasztása, optimalizálása és betanítása cégen belüli
ellenőrző vizsgálatokhoz, mérőkészülékek kölcsönzése

MŰSZERPARK:
– Testo 405i (Hődrótos légsebességmérő)
– Testo 410i (Szárnykerekes légsebességmérő)
– Testo 510i (Differenciál nyomásmérő)
– Testo 605i (Páratartalom és hőmérsékletmérő)
– Testo 805i (Infra hőmérsékletmérő)
– Drager X-am 2500 (Légtérelemző O2, CO, NO2, SO2, H2S)
– HPK 5800 D (Szállópor részecskeszámláló PM2,5 PM10)