RB felülvizsgálat

A robbanásbiztos villamos berendezések (gyártmányok) szabványossági felülvizsgálata (EBF) erősáramú villamos berendezések fogalomkörébe tartozik.

Az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát a 28/2011 (IX.6.) BM számú rendelettel kiadott Országos

Tűzvédelmi Szabályzat írja elő, de a robbanásbiztos berendezések felülvizsgálatának személyi feltételét az 215. §-ban külön vizsgához köti.

A robbanásbiztos villamos berendezések műszaki felülvizsgálatát és a minősítő irat elkészítését az MSZ EN 60079-17 számú szabvány, az MSZ EN 60079 számú szabványsorozat alapján végezzük.

A műszaki felülvizsgálat megkezdése előtt ellenőrizzük a robbanásbiztos gyártmányok műszaki dokumentációit.

Ellenőrizzük, hogy a cégnél megvannak-e a robbanásbiztos gyártmányok karbantartásához a személyi feltételek. A robbanásbiztos gyártmányoknak van-e ellenőrzési okmánya, mely tartalmazza a felszerelés helyét, a gyártmány azonosító száma szerinti dokumentációt. Mikor történt a felszerelés, utolsó ellenőrzés, ki, mikor és milyen feltételekkel végzett rajta javítást.

Javítás után megtörtént-e szakműhelyben a berobbantás, a javítás utáni műbizonylat kiadása.

Ellenőrizzük, hogy az adott területen van-e a robbanásbiztos gyártmányokra karbantartási és üzemviteli utasítás.

A műszaki felülvizsgálat során darabvizsgálatot végzünk.

Szemrevételezéssel ellenőrizzük:

 • a gyártmány adattábláját
 • figyelmeztető feliratokat
 • jelöléseket
 • rögzítőcsavarokat
 • kábelbevezető
 • tömítések minőségét
 • nyomásálló tokozás illesztéseit
 • csatlakozó kábelek minőségét
 • védővezetőt
 • üzemi igénybevételt
 • szennyeződés mértékét
 • korrózióvédelmet
 • gyártmány melegedését

Megbontással ellenőrizzük:

 • tokozás belső állapotát
 • csatlakozó vezetékek bekötését
 • védővezető szabványszerű állapotát
 • szerkezeti elemek épségét
 • esetleges por- és nedvességbehatolást
 • illeszkedő felületek minőségét
 • motorikus fogyasztó esetén a hőkioldó helyes beállítását a melegedési idő alapján

A felülvizsgálatokról plombázott minősítő iratot készítünk, melyhez csatoljuk a darabvizsgálatok dokumentációját, javaslatot a hiányosságok megszüntetésére.